AMR - Property BG - Професионалисти на пазара на недвижими имоти в България

История на AMR - Property BG (преди A&R-Property BG®)

Марката А и Р - Пропърти БГ® е създадена от ПРОДИГ ТЕХ БГ ООД, вписано от 2016 г. в регистъра на търговските дружества в България с номер ЕИК 204358452 . От самото начало компанията се занимава, наред с други неща. посредничество при сделки с недвижими имоти и инвестиции в недвижими имоти на българския пазар.

През 2022 г. стартирахме услугата на полски език www.mieszkania-bulgaria.pl под марката A&R-Property BG® (сега AMR - Property BG), отговаряйки на нуждите на многобройните ни полски клиенти. В този момент се надяваме, че контактът на полски език ще улесни решението ви да си сътрудничите с нас.

През март представихме марката A&R-Property BG® на Службата по храните и ветеринарните въпроси на Европейския съюз през 2023 г. Интелектуална собственост и през юни 2023 г. Службата е предоставила права за защита на марката в целия ЕС под номер 018843007

През април 2023 г. е създадено отделно дружество "Ей енд Ар - Пропърти БГ" ООД (понастоящем "Ей енд Ар - Пропърти БГ" ООД), което е вписано в регистъра на дружествата в България под номер ЕИК 207363198 , което се занимава с посредничество в областта на недвижимите имоти, докато първоначалното дружество Продиг Тех БГ ООД се занимава с инвестиции в недвижими имоти.

През декември 2023 г. A&R-Property BG променя името си на AMR - Property BG. Промяната на името е свързана с растежа на компанията.

През пролетта на 2024 г. ще отворим новия си офис в центъра на Слънчев бряг, като в момента тече подготовка.

Двете дружества работят в рамките на групата AMR - Property BG .

Основният регион на нашата дейност в областта на недвижимите имоти е Черноморието, но на нашия уебсайт ще намерите оферти и от други региони на България.


 • grudzień 2016Регистрация на фирма

  Регистрация на Prodig Tech BG OOD, собственик на марката A&R-Property BG®. Инвестиции в недвижими имоти и посредничество.
 • styczeń 2022Полски уебсайт за недвижими имоти

  През 2022 г. създаде услуга за недвижими имоти на полски език под марката A&R-Property BG®.
 • marzec 2023Регистрация на марка в EUIPO
  A&R-Property BG® като регистрирана търговска марка

  През март 2023 г. Марката A&R-Property BG® е заявена като търговска марка в Службата за търговски марки на Европейския съюз. Интелектуална собственост и през юни 2023 г. Службата е предоставила права за защита на марката, валидни за целия Европейски съюз.
 • kwiecień 2023Създаване на отделно дружество
  A&R-Property BG" ООД и създаването на група под марката A&R-Property BG®.

  През април създадохме отделно дружество, A&R-Property BG OOD, което се занимава с посредничество при сделки с недвижими имоти, докато първоначалното дружество, Prodig Tech BG OOD, се занимава с инвестиции в недвижими имоти. Двете компании работят в рамките на групата A&R-Property BG®.
 • 07.2023Закупуване на нов офис в сърцето на Слънчев бряг

  Компанията е закупила помещение, за да създаде офис за недвижими имоти в сърцето на Слънчев бряг. През октомври 2023 г. ремонтните дейности започнаха и нашите клиенти скоро ще могат да ни посещават на ново място в модерен офис.
 • 12.2023Ново име на компанията: AMR - Property BG

  Промяна на името на компанията от A&R - Property BG на AMR - Property BG. Ново корпоративно лого.